PALVELUT

Arkkitehtisuunnittelun kohteina ovat asuinrakennukset, vapaa-ajan
rakennukset, talousrakennukset ja liiketilat. Palvelen niin uudis-,
laajennus- kuin perusparannuskohteissa. Rakennushankkeesta
laadin sen laajuudesta ja vaativuudesta riippuen eri asteisia
suunnitelmia luonnoksista lupakuviin sekä aina yksityiskohtaisiin
työ- ja detaljipiirroksiin.

Esittelen erivaiheiset suunnitelmat havainnollisesti 3D-kuvina.

Asiakkaitani ovat yksityiset, yritykset ja yhdistykset.